İnternet nedir

By   2017-08-11

İnternet her insan için hem iyi hem kötü bir iletişim kanalı dır. internetin hem güzel yönü hem kötü yönü var. Size bunları anlatacağım. Güzel yönleri insana bilgiyi vermesi bilgi için kullanılmasıdır. Kötü yönü ise internetin derin sayfalarına girmek ve kötü amaçlara yönelik kullanılmasıdır. Bu kötü amaçlara yönelik kullanılması insanın başına bela musibet getirebilir. Onun için internet te dolasirken çok dikkat edilmesi önemlidir.
Loading...